Afslag på dispensation fra klitfredningszonen til anlæg af yderligere 5 parkeringspladser

Publiceret 16-01-2020

Afslag på dispensation fra klitfredningszonen til anlæg af yderligere 5 parkeringspladser på ejendommen matr. nr. 1nd Slettegård, Hjorthdal, Slettestrandvej, i Jammerbugt Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, til at udvide antallet af parkeringspladser.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03070

Afslag til anlæg af yderligere 5 parkeringspladser.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent