Supplerende dispensation til øget tilgængelighed og renovering af bygning indenfor klitfredningslinjen, Løkken Ladeplads, Furreby matr. nr. 121a, for enden af Sdr. Strandvej i Løkken by, Hjørring Kommune

Publiceret 05-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 (nødvendig kørsel, gravearbejde) til handicapvenlige sti, opholdsplatform og gelænder på Hummerhuset, belysning og inventar samt støttemur, som beskrevet i det uddybende materiale.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 18/03269.

Supplerende dispensation til øget tilgængelighed og renovering af bygning.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler