Dispensation til midlertidig terrænændring inden for klitfredningslinjen, matr. 14es, Skagen Markjorder, Frederikshavn

Publiceret 07-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 ( til kørsel og gravearbejde) til midlertidige terrænændringer for at foretage en styret underboring med henblik på at genetablere et udløb fra en grøft.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 20/00255.

Dispensation til midlertidig terrænændring inden for klitfredningslinjen.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler