Dispensation fra klitfredningszonen til lovliggørelse og flytning af anneks samt energirenovering af sommerhus, matr.22aæ, Vandflod By, Oksby, Skippervej 38 B, 6857 Blåvand - Varde kommune

Publiceret 19-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4, til det ansøgte:
- lovliggørelse af anneks,
- flytning af anneks,
- ydre facadeændringer ved etablering af nye døre og vinduer,
- udvendig isolering med 20 cm,
- opførelse af ny tagkonstruktion,
- gravearbejder ved fjernelse af olietank.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00689.

Dispensation - anneks.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent