Delafgørelse – Houstrup Strand: Dispensation til 1 markeringspæl i forbindelse med Baltic Pipe gasrørledning inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 9e Houstrup By, Henne, i Varde Kommune

Publiceret 18-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til 1 markeringspæl.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00568.

Houstrup Strand.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig