Dispensation fra klitfredningslinjen til gravning og etablering af ballonmaster

Publiceret 20-02-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til gravning og etablering af ballonmaster i klitfredet område i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn på matr.6n, Vejers By, Oksby og matr.95a, Vandflod By, Oksby, Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til opstilling af 3 ballonmaster samt nedgravning/-pløjning af kabel hertil.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00700

Dispensation til gravning og etablering af ballonmaster.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent