Dispensation til arealoverførsel/udstykning inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 29a, Skallerup Præstegård, Skallerup

Publiceret 10-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk., jf. § 8, til arealoverførsel.
Denne afgørelse erstatter afgørelse af 23. august 2019 (19/02296-5).

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 20/00509. 

Dispensation til arealoverførsel inden for klitfredningslinjen

Kontakt ved spørgsmål: 

Maria Elisabeth Cole

+45 22 30 13 32