Dispensation til etablering af pæle til ny p-plads, til etablering af mindre p-plads og mindre udvidelse af større p-plads, samt afslag til udlægning af stabilgrus til ny p-plads

Publiceret 14-12-2020

Dispensation til etablering af pæle til ny p-plads, lovliggørende dispensation til etablering af mindre p-plads og mindre udvidelse af større p-plads, samt afslag til udlægning af stabilgrus til ny p-plads
inden for klitfredningslinjen.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, til etablering af pæle til ny p-plads, samt lovliggørende dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til etablering af mindre p-plads samt mindre udvidelse af større p-plads.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02867

Afgørelse - etablering af p-pladser v. Throup Strand

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig