Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus

Publiceret 15-12-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus på, matr.122m, Hune By, Hune, Severinsvej 35, 9490 Pandrup, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4,til opførelse af sommerhuset som ansøgt, herunder gravning ved fjernelse af eksisterende bolig samt udgravning af klæder jf. nedennævnte vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02253

Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent