Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus, Jammerbugt Kommune

Publiceret 11-12-2020

Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.7æ, Klitterne, Ingstrup, Annavej 10, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt, dæksler ved nedsivningsanlæg samt udgravning og kørsel i forbindelse hermed, jf. nedenstående vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02122

Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus, Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent