Dispensation til genopførelse af toiletbygning på Tornby Strand, 9850 Hjørring

Publiceret 01-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til genopførelse af en toiletbygning på ca. 16,5 m2 med henblik på indretning af bygning med mulighed for bedre hygiejniske forhold.

Dispensation til genopførelse af toiletbygning inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 158a, Sdr. Tornby By,Tornby, Strandvejen 41, 9850 Hirtshals, i Hjørring Kommune

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02795.

Dispensation til genopførelse af toiletbygning ved Tornby Strand, Hjørring Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler