Dispensation til forlængelse af rørledning i Hjørring

Publiceret 12-11-2019

Dispensation til at forlænge en eksisterende rørledning gennem klitten med 25 meter på ejendommen matr. 8bp, Åsendrup By, Vrensted i Hjørring kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 8 til at forlænge rørledningen som ansøgt.

Kystdirektoratet giver desuden dispensation og i medfør af klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til den kørsel og det gravearbejde, der er nødvendigt i forbindelse med anlæggelsen af rørledningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01346.

Dispensation til at forlænge rørledning med 25 meter

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler