Dispensation til udsigtssti, fire bordbænkesæt og udsigtsplads i Hirtshals

Publiceret 11-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til udsigtssti, fire bordbænkesæt og udsigtsplads på ejendommen matr. nr. 124apc og 20d Horne By, Hirtshals, 9850 Hirtshals.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00705.

Dispensation til udsigtssti fire bordbænkesæt og udsigtsplads Hirtshals.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig