Afslag på ansøgning om opførelse af shelter, Sdr. Strandvej 25, Ribe, Esbjerg kommune

Publiceret 09-08-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af shelter inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 4e Mandø By, Mandø, Sdr Strandvej 25, 6760 Ribe, i Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8 til opførelse af shelter.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03229.

Afslag på ansøgning om opførelse af shelter, matr. 4e Mandø By, Mandø, Sdr Strandvej 25, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig