Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra sejlrende i Mariager Fjord

Publiceret 21-01-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 40.000 m3 rent oprensningssediment årligt, fra sejlrende i Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14043.

21/14043 Tilladelse til bypass.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler