Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra to bassiner, Østre bassin og Ålehavn, i Thorsminde Havn, Holstebro Kommune

Publiceret 20-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 2.250 m3 rent oprensningssediment, fra Thorsminde Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14312.

21/14312 Tilladelse til bypass.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler