Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra sejlrenden til Lydum å og Falen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 29-11-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 1200 m3 rent oprensningssediment ca. hver 5 år, fra sejlrenden til Lydum å og Falen, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitat-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12017.

Tilladelse til bypass Lydum Å og Falen

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler