Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra sejlrenden Vonå og ”Djævleøen”, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 27-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 3.000 m3 rent oprensningssediment ca. hvert 5. år, fra sejlrenden Vonå og ”Djævleøen” på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitat- bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen, venligst henvis til sagsnummer 21/12026.

Tilladelse til bypass Vonå og "Djævleøen", Ringkøbing-Skjern kommune

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler