Dispensation til genopførelse af overdækning/skur genopførelse i klitfredet område, Jammerbugt Kommune

Publiceret 08-01-2021

Dispensation til genopførelse af overdækning/skur genopførelse i klitfredet område matr.7æ Ingstrup, Klitterne, Annettevej 6, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til genopførelse af udhuset som beskrevet i redegørelsen samt kørsel og gravning i forbindelse hermed.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04673

Dispensation til genopførelse af overdækning-skur genopførelse i klitfredet område, Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent