Tilladelse til bypass af rent sediment fra Lynæs Rende

Publiceret 01-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til max. 20.000 m3 pr. år og en samlet mængde på 100.000 m3 over 10 år, rent oprensningssediment fra Lynæs Rende på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01366.

Tilladelse til bypass af rent sediment fra Lynæs Rende.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler