Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Rudkøbing Løb, Langeland Kommune

Publiceret 24-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 2.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Rudkøbing Løb, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.


Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00574.

Tilladelse til bypass Rudkøbing Løb

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler