Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra Avernakø færgeleje

Publiceret 11-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 600 m3 rent oprensningssediment årligt fra Avernakø færgeleje, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00650.

Tilladelse til bypass fra Avernakø færgeleje

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler