Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra sejlrende til Kulhuse Havn, Frederikssund Kommune

Publiceret 11-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 10.000 m3 rent oprensningssediment over 10 år fra sejlrenden til Kulhuse Havn, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 18/02324.

Tilladelse til bypass fra sejlrende Kulhuse Havn.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler