Tilladelse til bypass af oprenset sediment fra sejlrenden til Haarum Havn

Publiceret 12-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 5.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra sejlrenden til Haarum Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01105.

Tilladelse til bypass fra sejlrende Haarum Havn

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler