Kelstrup Strand på billederne er et af de steder, der fik midler fra puljen sidste år. Og midlerne falder på et tørt sted, eller rettere, de skal bruges til at beskytte kysten, så sommerhusområdet i fremtiden er et tørt sted.

Klimatilpasning: Pulje på 150 mio. kr. åbner for ansøgninger til kystbeskyttelse

Publiceret 01-06-2023

Kystkommuner og digelaug i Vadehavet kan nu søge om økonomisk hjælp til kystbeskyttelsesprojekter gennem en pulje på 150 mio. kroner. Puljen skal støtte klimatilpasningsprojekter og dermed gøre de danske kyster mere robuste til at stå imod mere ekstremt vejr som følge af klimaforandringerne.

Nu åbner en ny pulje på 150 mio. kroner til kystbeskyttelsesprojekter. 

Sidste år modtog 10 projekter tilsagn om støtte til vigtige kystbeskyttelsesprojekter. Blandt andet i Hjørring, Esbjerg, Svendborg og Køge Kommune. Puljen hjælper kommuner og digelag til at gennemføre store og økonomisk ressourcekrævende kystbeskyttelsesprojekter, og miljøminister Magnus Heunicke håber på mange ansøgninger.

Klimaforandringerne og det mere ekstreme vejr sætter vores kyster og diger under pres. Derfor skal vi have sikret os bedst muligt mod oversvømmelser og mod, at havet æder sig for langt ind på vores kyster. Jeg opfordrer kommunerne til at melde sig med gode projekter, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Puljen på de 150 mio. kroner er åben for ansøgninger frem til den 2. oktober 2023.  

Læs her, hvordan man søger om midler i puljen https://kyst.dk/kyster-og-klima/pulje-2023/

Fakta

  • Ca. 430.000 mennesker risikerer i dag at blive direkte berørt af oversvømmelser og/eller kysttilbagerykning (erosion). På ca. 2.160 km af den danske kyststrækning anbefales ifølge Kystdirektoratets nationale risikokortlægning, Kystplanlægger.dk, i dag en reduktion af risikoen.
  • Om 50 år er den potentielle udfordring ifølge Kystdirektoratet steget til ca. 3.070 km kyst på grund af bl.a. klimaforandringer. Dette vil berøre ca. 523.000 mennesker.
  • Langsigtede helhedsløsninger, der forebygger oversvømmelse og kysttilbagerykning, vil være blandt de projekter, som kan være berettigede til at modtage medfinansiering fra puljen.
  • Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har med Aftale om Finansloven 2023 afsat 150 mio. kroner til den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter.
  • Kystdirektoratet afholder en to-dages Kyst Camp, hvor kystkommuner kan få inspiration og vejledning af Kystdirektoratets eksperter i kystbeskyttelse og i at søge midlerne i puljen. Læs mere her: https://kyst.dk/kyster-og-klima/undervisningstilbud-2023/

Kontakt

Kommunikationsrådgiver i Miljøministeriet, Anne Fønss Bach, tlf. 21 27 97 37, Obfuscated Email

Områdechef i Kystdirektoratet Kristian Hansted, 24 98 51 25, Obfuscated Email