Invitation til workshop om kystbeskyttelse på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab

Publiceret 27-06-2023

Kystdirektoratet inviterer interessenter til workshop om miljøvurdering af kystbeskyttelsesarbejdet på strækningen Lodbjerg-Nymindegab som vil foregå i perioden 2025 - 2039. Det foregår onsdag den 23. august, kl. 10.00-13.30 på Klimatorium i Lemvig.

Projektet omfatter en 116 km lang strækning fra Lodbjerg til Nymindegab, der på næsten hele strækningen en tilbagerykningskyst. Hvis der ikke sandfodres, vil den løbende erosion betyde, at kysten rykker tilbage og i forbindelse med storme kan der ske gennembrud af klitterne, så områderne bag klitterne kan blive oversvømmet

For at sikre, at alle væsentlige miljøforhold bliver gennemgået på et veloplyst grundlag og kystbeskyttelsesindsatsen kan gennemføres under hensynstagen til miljøet, afholder vi en workshop, som skal samle ideer og forbehold til den videre proces med miljøvurdering af den planlagte kystbeskyttelsesindsats.

Workshoppen

Workshoppen er tiltænkt organiserede interesser. Det kan eksempelvis være kommuner, virksomheder, fx ejendomsmæglere, turistaktører, rekreative organisationer, foreninger, og miljø- og naturorganisationer. Du kan tilmelde dig her.
Deadline for tilmelding er 15. august 2023.

Efter tilmelding sender vi en dagsorden. Vi kan dog afsløre allerede nu, at der indgår frokost.

Hvis din forening eller organisation ikke har mulighed for at deltage på dagen, er I meget velkomne til at sende forslag, ideer eller kommentarer til os på Obfuscated Email

Borgere, der ikke er repræsenteret igennem en forening eller en organisation vil blive inviteret til at give deres input via en spørgeskemaundersøgelse hen over sommeren. 

Har du spørgsmål?

Tag gerne input med fra din forening eller organisation og del gerne invitationen i dit netværk. Vi vil gerne have bidrag fra flest muligt interesser på den centrale del af Vestkysten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til dagen, er du velkommen til at kontakte Rambøll, som facilitererObfuscated Email.

Læs mere om kystbeskyttelsesprogrammet 2025-2039
her