Finanslov - Helbredstjek af gamle diger

Publiceret 03-05-2023

Danmark har ca. 7.300 km kystlinje og på en del af dem, er det diger, der holder vandet ude, så store værdier ikke går tabt, når der er stormflod. Nu skal Kystdirektoratet, med 42 mio. kroner fra Finansloven, undersøge gamle diger.

Der er cirka 1.100 km diger i Danmark, og deres funktion er at beskytte værdifulde natur-, kultur- og boligområder fra havets indtrængen, når vejret viser tænder, og der er stormflod.

- Diger langs vores kyster beskytter store samfundsværdier. Deres funktion er helt vital i en virkelighed, hvor klimaforandringer og havvandsstigninger banker på døren, siger Anne Elizabeth Kamstrup, der er vicedirektør i Naturstyrelsen (Kystdirektoratet).

Kystdirektoratet kender styrken af de ca. 200 km diger, der ligger i Vadehavet og på Lolland og Falster. Men der er mange andre diger i Danmark, hvor konstruktionen og styrken ikke er lige så godt beskrevet. Eksempler på disse diger kan være rundt om fjordene og ved byer som Randers, Holbæk og Vordingborg.

- Mange diger er bygget for 50 til 80 år siden. Den viden, vi har om deres konstruktion er i mange tilfælde utilstrækkelig. Derfor har vi nu med finansloven fået midler til at tjekket deres holdbarhed. Alle borgere skal kunne føle sig trygge og ikke spekulere på, om diget mon holder, når der er varsel om stormflod i vejrudsigten, siger Anne Elizabeth Kamstrup.  

Kystdirektoratet vurderer, at der er ca. 900 km diger i Danmark, hvor man ikke kender, eller kun delvis kender, konstruktionen og styrken. Før i tiden blev digerne typisk lavet af de lokale landmænd af de materialer, man lige havde for hånden. De har holdt fint i fortidens vejr og klima, men kan blive sat på en hård prøve i en fremtid med voldsommere vejr, der kommer på grund af klimaforandringer. 

Forebyggelse og varsling af oversvømmelse

De 42 mio. kroner er del af en samlet bevilling på 189,6 mio. kroner til forebyggelse og varsling af oversvømmelse. Kystdirektoratet skal i første omgang afdække styrken af de 240 km diger, der er mindst viden om, og som samtidig beskytter de største samfundsværdier. Der skal blandt andet fysiske prøver til for at kortlægge digernes opbygning og det jordmateriale, som er brugt til at bygge dem.

Samtidig skal Kystdirektoratet udvikle en model, der kan forudsige oversvømmelsers udbredelse ved digebrud. Dette vil kunne understøtte for eksempel Beredskabet, når de skal evakuere borgere fra potentielt oversvømmede områder, og DMI kan bruge den i deres varsling af oversvømmelser.

Kystdirektoratet regner med, at de fysiske undersøgelser af digerne og de indsamlede data i fremtiden vil være nyttig viden for digelagene som ejer digerne, så vedligeholdelse kan tilrettelægges bedst muligt.

Fakta

  • Arbejdet med at afdække digerne er del af et større arbejde med at lave et varslingssystem for oversvømmelser, som DMI er varslingsmyndighed på.
  • Danmark har ca. 7.300 km kystlinje. Der er diger langs ca. 1.100 km. Vi kender konstruktionen og styrken af digerne i Vadehavet og Lolland og Falster rigtig godt (tilsammen ca. 200 km).
  • Der er stadig ca. 900 km diger i Danmark, hvor man ikke kender, eller kun delvis kender, konstruktionen og styrken.
  • Digerne ejes typisk af digelag, som har ansvar for deres vedligeholdelse.
  • Bevillingen anvendes bl.a. til geotekniske prøver og droneoverflyvning af de udvalgte 240 km diger.
  • De udvalgte diger varierer mellem 75 cm og 5,7 m i højden, og varierer fra få meter til over 40 m i bredden.

Yderligere oplysninger

Naturstyrelsens pressetelefon: 72543004