Har du en holdning til fremtidens kystbeskyttelse på den jyske vestkyst? - Så hører vi gerne fra dig

Publiceret 02-08-2023

Kystdirektoratet inviterer borgere, grundejere og brugere langs den centrale del af den jyske vestkyst til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse.

Vi opfordrer lokale interessenter til at komme med forslag og ideer til, hvilke miljømæssige påvirkninger, der skal undersøges, forud for kystbeskyttelsesindsatsen i perioden 2025 og 2029.

Før vi igangsætter en sandfodring, skal det belyses, hvilken effekt den har på omgivelserne. Først når det er på plads, kan der gives tilladelse til kystbeskyttelse. Den nuværende tilladelse til beskyttelse af kysten fra Lodbjerg til Nymindegab udløber ved udgangen af 2024.

Vi er derfor i gang med at foretage miljøvurderinger af den indsats, der skal udføres fra 2025 til 2039 for fortsat at beskytte Vestkysten i Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted kommuner.

Hvis du bruger et par minutter på spørgeskemaet, hjælper du os med at blive klogere på, hvad der er vigtigt for dig. Sidste frist for at besvare er 1. september.

Gå til spørgeskemaet: https://surveys.ramboll.com/LinkCollector...

Fakta om miljøvurdering:

I miljøvurderingen undersøges det, hvilken indvirkning et projekt har på fx befolkningen, menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed, kulturarv og landskab. I dette tilfælde hvordan det fremtidige projekt med sandfodring til kystbeskyttelse kan påvirke miljøet. Det skal også undersøges, hvad der konkret kan gøres for at tage tilstrækkeligt hensyn til mennesker og miljø.

Inden der kan gives tilladelse til at fortsætte sandfodringerne på Vestkysten, skal miljøvurderingen på de forskellige strækninger samles i en rapport over projektets potentielle konsekvenser. Dette er en miljøkonsekvens-rapport.