Sandfodring på stranden ved Lønstrup

Publiceret 25-05-2022

Bølger og strøm slider på stranden ved Lønstrup. Det er en naturlig proces, men den kan bremses ved at tilføre stranden ekstra sand. Der er derfor netop nu sat gang i en strandfodring ud for Lønstrup by.

Det vildfarne sand fra Hirtshals lægges ud på stranden og beskytter skråningsbeskyttelsen ud for Lønstrup by mod bølgepåvirkningen fra Vesterhavet.

en naturlige sandtransport langs kysten ved Lønstrup betyder, at der føres mere sand væk, end der tilføres og det er derfor nødvendigt at tilføre sand for at opretholde kystlinjen. Uden sandtilførsel vil kysten rykke 1-1,5 m tilbage på årsbasis. Staten og Hjørring Kommune har derfor indgået en fælles aftale om at fodre stranden ved Lønstrup. I løbet af sommeren fodres der med ca. 40.000 tons sand fordelt på 1100 meter ud for Lønstrup by.

 Genbrugs-sand fra Hirtshals

Noget atypisk hentes sandet til fodringen i Lønstrup fra området syd for Hirtshals Havn, hvor der aflejres store mængder sand. De store sandmængder ved Hirtshals fyger ind og generer både i havnen og på vejene. Kystdirektoratet har på den baggrund fået tilladelse til at indvinde det flyvske sand til fodring. Sandet fragtes dels på lastbiler, dels langs stranden med entreprenørmaskiner.

 Adgang til stranden

Der er fortsat adgang til stranden, mens strandfodringen står på. Det er dog værd at være opmærksom på, at der vil være kørsel med entreprenørmaskiner på stranden i perioder.

”Hvis vejret ellers arter sig, så regner vi med at være færdige med arbejdet mod slutningen af ​​juni,” siger Kystdirektoratets områdechef.