Kystdirektoratet får del i regeringens digitaliseringsstrategi

Publiceret 05-05-2022

Et forandret og mere vådt klima kræver, at der sættes fart under klimatilpasningen i Danmark. I en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi har regeringen afsat 59,5 mio. kr. til digital understøttelse af klimatilpasning. Kystdirektoratet har fået del i midlerne til at udvikle nye data og digitale værktøjer.

Stormfloder, skybrud og et stigende grundvandsspejl og havniveau.

I fremtidens klima kommer der mere vand fra alle sider. For at forebygge oversvømmelser og målrette klimatilpasningen, skal landets kommuner klædes godt og digitalt på.

Kystdirektoratet har derfor fået del i midlerne fra regeringen, så vi kan understøtte stat og kommuner i vigtige beslutninger om fremtiden, der skaber tryghed for borgerne og forebygger skader i et ændret klima.

Vores del af midlerne skal bruges på tre digitale områder:

  • Nationale vandløbsberegninger
  • Sårbarhedsanalyser
  • Planlægningsværktøjer

En forbedring af de nationale vandløbsberegninger kommer til at give et mere nøjagtigt billede af oversvømmelseshændelser langs vandløb. Det skal understøtte kommunerne i deres arbejde med risikostyring og klimatilpasning ift. vandløbsoversvømmelser.

Der skal videreudvikles metoder til sårbarhedsanalyser, som bliver afprøveti pilotområder. Et særligt fokus bliver de uhåndgribelige sårbarheder, der er svære at sætte kroner og ører på. Det gælder f.eks. natur.

Planlægningsværktøjer til arbejde med risikohåndtering i kystområderne skal udvikles til at understøtte brugeren i endnu højere grad. Udviklingen sætter fokus på at gøre værktøjet intuitivt, så det kan hjælpe kommuner med at finde de bedst mulige løsninger.

Teamleder for Klima- og Kystbeskyttelse Thorsten Piontkowitz udtaler:

”Digitaliseringsstrategien kommer til at fremme udviklingen for digitale redskaber for både stat og kommune. Der skal tages mange vigtige beslutninger, der kommer til at forme fremtiden. Derfor er det nødvendigt, at de bliver taget på et solidt vidensgrundlag, der bygger på data. Med de nye midler får vi fortsat mulighed for at levere netop det.”

Tiltagene gennemføres i Miljøministeriet i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet.

For yderligere information kontakt vores pressetelefon på 72543004.