Bekendtgørelsen for kystbeskyttelse til 350 mio. kroner sendt i høring

Publiceret 31-03-2021

Puljen til støtte af kystbeskyttelsesprojekter er vokset med Finansloven for 2021, og samtidig er kriterierne blevet udvidet, så flere kan søge. Nu sender Kystdirektoratet bekendtgørelsen i høring.

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med Aftale om Finansloven 2021 afsat yderligere samlet 350 mio. kr. frem mod 2023 til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og udvide kriterierne for relevante ansøgere.

Den udvidede pulje er rettet mod kommuner, der ønsker at søge medfinansiering af kommunale fællesprojekter. Ansøgningskriterierne er blevet udvidede, så flere projekter kan komme i betragtning til at modtage midler fra puljen. I vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der bl.a. blive lagt vægt på, at støtten går til helhedsorienterede løsninger, der beskytter store samfundsværdier. Kriterierne i forhold til etablering og forstærkning af diger ved Vadehavet er uændrede.

Den videre proces

Man kan læse mere og komme med bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen om tilskud til dige- og kystbeskyttelsesprojekter via dette link.

Bekendtgørelsen sendes i offentlig høring fra den 31. marts til den 23. april 2021.

Fakta og historik for puljen

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med Aftale om Finansloven 2021 afsat yderligere samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og udvide kriterierne for relevante ansøgere. Rammer og kriterier for udmøntningen af puljen fastlægges i en revideret bekendtgørelse, som erstatter bekendtgørelse nr. 982 af 24. juni 2020.

Med aftale om finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.

På finansloven for 2021 afsættes yderligere 350 mio. kr. til puljen fordelt med 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023. Derudover er tildelingskriterierne for puljen blevet udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan søge tilskudspuljen.

Læs også: https://kyst.dk/nyheder/2020/december/stor-saltvandsindsproejtning-til-kystbeskyttelsen-i-danmark/