Ny vandløbsdata kan hjælpe i kommunernes indsats for klimatilpasning

Publiceret 06-07-2021

Kommuner, borgere og rådgivere kan nu se, hvilke huse, der potentielt kan blive oversvømmet fra vandløb. Kystdirektoratet udstiller nemlig for første gang data for vandløbsoversvømmelser i 40 cm × 40 cm opløsning. Det hjælper kommunerne med at planlægge klimatilpasning, hvor det giver størst effekt.

Oversvømmelse fra Kongeåen ved Gredstedbro, Esbjerg den 28. december 2015. Foto: AT Luftfoto.

Få let adgang til vigtig data

Kystdirektoratet kan nu udstille data for vandløbsoversvømmelser i opløsningen 40 cm × 40 cm. Kommuner og andre interesserede får derfor let adgang til et detaljeret billede af hvilke af deres områder, der potentielt kan blive oversvømmet fra vandløb.

De nyudstillede data er så detaljerede, at man kan se de enkelte huse, der potentielt kan blive berørt af oversvømmelse. Det er en stor hjælp for både kommuner og boligejere, der kan bruge data i den kommunale planlægning, til klimatilpasning langs vandløbene, og af den enkelte husejer til at beskytte sig mod oversvømmelser fra vandløb.

Eneste tilgængelige nationale data

Projektleder og geofysiker Kaija Jumppanen Andersen fra Kystdirektoratet fortæller: ”Det har længe været vores ønske, at udstille data for vandløbsoversvømmelserne i den fine opløsning, da mere detaljerede data bedre kan anvendes i planlægning. Vi håber, at udstillingen af disse data, kan være til hjælp for kommunerne og bidrage til en mere effektiv klimatilpasningsindsats langs de danske vandløb.”

Beregningerne af oversvømmelserne fra vandløb blev lavet ifm. Kystdirektoratets arbejde med oversvømmelsesloven i 2018. Da der er tale om meget store datamængder, har det ikke tidligere været teknisk muligt at vise dem online, men den udfordring er nu blevet løst.

Forudse skade ved oversvømmelser

Som noget nyt har Kystdirektoratet også beregnet den potentielle skade ved vandløbsoversvømmelserne. Det giver kommunerne et overblik over, hvor de potentielle økonomiske konsekvenser ved oversvømmelse er størst, og kan bruges til at prioritere klimatilpasningsindsatsen.

Det har været muligt at lave skadesberegningerne langs vandløbene, ved at anvende de nye nationale modeller til beregning af den potentielle skade ved oversvømmelse, som Kystdirektoratet lavede i forbindelse med udviklingen af Kystplanlægger, som blev offentliggjort i november 2020. Skadesberegningerne er udarbejdet i 100 m × 100 m grid.

Se data her

Fakta

  •  Vandløbsoversvømmelsesberegningerne er lavet ifm. oversvømmelsesloven i 2018.
  •  Oversvømmelsen er beregnet for en statistisk 20-, 100- og 1000-års oversvømmelse.
  •  Data for oversvømmelser udstilles i 40 cm × 40 cm grid.
  •  Til skadesberegningerne er anvendt den samme metode som i Kystplanlægger
  •  Skaden er regnet for hver oversvømmelsesscenarie, de statistiske 20-, 100- og 1000-års oversvømmelse.
  •  Skaden er beregnet og udstillet i 100 m × 100 m grid.

Læs mere

Metoden for beregningerne af oversvømmelse fra vandløb er beskrevet her: https://oversvommelse.kyst.dk/vandløb/

Metoden for beregningerne af skade ved oversvømmelse er beskrevet her: https://kystplanlægger.dk/om-kystplanlaegger/om-metoden/

 

 

Yderligere information:

Ane Høiberg Nielsen

Områdechef
Kystdirektoratet