Ny vejledning om kystbeskyttelse og Natura 2000-områder

Publiceret 14-12-2021

Der må som udgangspunkt ikke etableres kystbeskyttelse, som kan skade udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område. I visse tilfælde kan der dog være behov for at fravige denne bestemmelse.
Denne nye vejledning beskriver forudsætninger, nødvendige procestrin og fremgangsmåder i forberedelsen af en sådan fravigelsessag.
Find vejledningen her 

Yderligere information:

Ilse Gräber Toxvig

AC - fuldmægtig