Nu kan vandstandsmåler snakke sammen med satellitter i rummet

Publiceret 04-09-2020

Vandstandsmåleren i Thyborøn Havn har fået en ny radarreflektor, som gør den synlig for satellitter i rummet. Kombinationen af satellitdata og vandstandsdata giver en øget viden om, hvordan land og vand bevæger sig.

Kollegaer fra Geopartner Inspections, Kystdirektoratet og Kynde & Toft spejler sig i den nyopsatte radarreflektor på vandstandsmåleren i Thyborøn Havn. Foto KDI

Måleren i Thyborøn Havn er placeret i et rør, der stikker et godt stykke op over kajen for at kunne måle de allerhøjeste vandstande. På røret er der nu monteret en radarreflektor, der ’ses’ fra rummet når, Sentinel-1 satellitterne hver sjette dag overflyver Danmark og måler præcise afstande til jordoverfladen og måleren. Radarreflektoren – opstillet i samarbejde mellem Geopartner Inspections, Kynde & Toft, DTU Space og Kystdirektoratet, supplerer eksisterende opmålingsmetoder og bidrager til et mere dynamisk datagrundlag med automatiserede beregninger tæt på realtid og dermed også en øget effektivitet i dataanvendelsen.

-Kystdirektoratet står for vandstandsmålinger mange steder rundt om i Danmark. Målerne registrerer den øjeblikkelige vandstand, og tidsserier af målinger giver viden om havstigninger og om, hvor ofte vi kan forvente ekstreme vandstande (stormfloder). Det er selvfølgelig vigtigt, at vandstande måles korrekt i forhold til det danske højdesystem DVR90. Der vil altid være en usikkerhed på måledata, men med den nye opstilling på Thyborøn Havn får vi bedre mulighed for at korrigere data og mere detaljeret viden om, hvordan og hvorfor jord- og havoverfladens niveau ændrer sig henover året og på den lange bane, siger specialkonsulent Carlo Sass Sørensen fra Kystdirektoratet.

Hent data fra Kystdirektoratets vandstandsmålere