Invitation til kystkommuner

Publiceret 19-11-2020

Havvandet stiger! I fremtiden vil vi opleve højere vandstande, flere og voldsommere stormfloder, som vil sætte sit præg på kystbyerne i fremtidens Danmark.

Realdania og Kystdirektoratet inviterer igen danske kystkommuner til at udvikle og afprøve forskellige processer på vejen mod helhedsløsninger.

I den forbindelse inviterer Realdania og Kystdirektoratet til lancering af anden ansøgningsrunde den 26. november 2020 kl.13:30 - 16:30 på Teams. I denne anden ansøgningsrunde kan kommuner søge om støtte til plan- og procesprojekter. 

Kom og hør visionerne bag partnerskabet "Byerne og det stigende havvand", hør om ansøgningsprocessen og kriterierne for at søge og få inspiration til hvordan i kan løse fremtidens klimaudfordring. Læs mere om partnerskabet og ansøgningsrunder her: 

https://realdania.dk/projekter/helhedsloesninger-til-fremtidens-kystbyer

For at deltage skal du tilmelde dig senest den 19. november 2020 på mail til kristian@b-a-r-k.dk 

PROGRAM FOR DAGEN


13:15 Tjek in og teknisk support
Mødets deltagere tjekker ind på Teams og kan få teknisk hjælp, hvis der er behov for det.

13:30 Velkomst v. Kystdirektoratet

13:40 Introduktion til partnerskabet og anden ansøgningsrunde v. Mikkel Suell Henriques, Realdania

14:00 Planlægning af kystbyer - eksempler på innovative planlægningstilgange v. lektor og landskabsarkitekt Ole Fryd, Københavns universitet

14:25 Når havet stiger v. katastrofeforsker og forfatter Rasmus Dahlberg

14:50 Storflodsbeskyttelse der gror med byen v. Vejle Kommune

15:15 Pause

15:30 Introduktion til Kompasset – et planlægningsværktøj v. Anette Kold fra CFBO

15:50 Delmøder

Virtuelle delmøder i mindre grupper hvor deltagerne kan stille spørgsmål til anden ansøgningsrunde, fokusområder samt ansøgningens udformning og fagligt indhold.

16.30 Tak for i dag