Oprydningen af Erdkehlgraven går i gang

Publiceret 18-03-2020

Der er nu fundet en entreprenør, der skal stå for at rydde op i de ulovlige anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven i København. Arbejdet starter så småt op under hensyntagen til de forholdsregler, der skal tages i forhold til COVID 19.

Nu starter arbejdet med at rydde op i Erdkehlgraven som følge af den aftale, der er indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Kommune. Her har en række fartøjer gennem årene lagt til uden tilladelse, og de er derfor ulovlige. Samtidig udgør vragdele og affald et miljøproblem.

Rydningen sker i flere faser. I første omgang fjernes anlæg og fartøjer, hvor der ikke er en ejer, der har givet sig til kende. I forhold til de 14 fartøjer, hvor ejerne har givet sig til kende, er sagerne meldt til politiet og afventer nu domsstolsbehandling. Disse kan fjernes, når det nødvendige juridiske grundlag i form af domsfældelse er tilvejebragt, og såfremt ejerne ikke selv foranstalter en fjernelse. Arbejdet vil blive udført under hensyntagen til de forholdsregler, der skal tages i forhold til udbruddet af coronavirus, COVID 19.

En privat entreprenør udfører opgaven for Kystdirektoratet, og arbejdet sker i tæt koordination med Politiet og Københavns Kommune.

Baggrund:

  • Den 7. februar 2019 varslede Kystdirektoratet påbud om fjernelse af fartøjerne med frist den 7. marts 2019. Den 12. marts 2019 blev de endelige påbud udsendt. Efter denne proces står 14 ejere tilbage, som er blevet politianmeldt den 6. maj 2019 for ikke at have fjernet deres ulovlige fartøjer.
  • Kystdirektoratet har i flere omgange meddelt de bådeejere, som man har kunnet finde frem til, at de skal fjerne deres fartøjer. Fartøjerne ligger ifølge kystbeskyttelsesloven ulovligt i Erdkehlgraven. Dette er sket i både 2015 og 2016, og efterfølgende er forholdene blevet politianmeldt.
  • Ifølge Kystbeskyttelsesloven er det ejerne af fartøjerne, der skal betale for fjernelsen, når en domstol har afgjort sagen. I de tilfælde, hvor ejerne ikke kan findes, vil Miljø- og Fødevareministeriet i et samarbejde med Københavns Kommune dække udgifterne til oprydningen.
  • De 25,7 mio. kroner, det er estimeret, at fjernelsen af fartøjerne i Erdkehlgraven vil koste, er fundet, idet Københavns Kommune bidrager med 10 mio. kr. og Miljø- og Fødevareministeriet bidraget med det resterende. Genudbud og forsinkelse af tidsplanen forventes ikke at have konsekvenser i forhold til de samlede estimerede udgifter til oprydning.

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet