Publiceret 04-06-2020

Kystdirektoratet har i samarbejde med Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole udarbejdet et sæt guidelines til at håndtere situationen umiddelbart efter en stormflod.

”Fokus er næsten altid på forebyggelse eller respons, når vi taler stormflod. Til gengæld findes der næsten ikke materiale om tiden umiddelbart efter stormfloden. Og vores arbejde har vist, at der er rigtig mange udfordringer og problemer for beboere, myndigheder og organisationer også, når vandet har trukket sig tilbage. Formålet med de nye guidelines er at ruste kommuner og andre professionelle til at agere også i denne fase” siger Laura Storm Henriksen, der er Kystdirektoratets tovholder på projektet.

De nye guidelines bygger erfaringerne fra oversvømmelsen fra stormen Bodil i Jyllinge Nordmark i 2013. Projektet er støttet af EU Interreg projektet FRAMES, der foruden Danmark har deltagelse af fire andre europæiske lande.

Læs mere og find rapporterne her https://kyst.dk/projekter/frames/

Yderligere information:

Ane Høiberg Nielsen

Områdechef
Kystdirektoratet