Undersøgelse om oversvømmelse fra flere kilder

Publiceret 01-07-2020

Kystdirektoratet og Region Midtjylland inviterer borgere og grundejere i Ringkøbing/Skjern Kommune at dele deres erfaringer med oversvømmelse

Langtidsregn, højtstående grundvand, overfyldte åer og vindpres på kysten betyder, at oversvømmelse ikke er et ukendt fænomen i Ringkøbing-Skjern kommune.

Netop på grund af sit store vandopland og de hyppige større eller mindre oversvømmelser indgår Ringkøbing-Skjern-området som case i det regionale EU-projekt, C5a, og derfor er lokale borger, grundejere, institutioner, foreninger, virksomheder og andre interessenter i Ringkøbing-Skjern inviteret til at deltage i en spørgeskema-undersøgelse om deres erfaringer og oplevelse af oversvømmelse.

Undersøgelsen er første skridt i forsøget på at finde en fælles model til at risikostyre og koordinere ansvar og interesser i et område, der er truet af oversvømmelse fra kilder i hele vandkredsløbet.

Få mere info om undersøgelsen her

Find spørgeskemaet her

Læs mere om C5a-projektet her

Yderligere information:

Per Sørensen

Kystteknisk chef