Pulje til kystbeskyttelse åbner for ansøgninger nu

Publiceret 01-07-2020

Regeringen har afsat to tilskudspuljer på hver ca. 40 mio. kroner, som kan søges i henholdsvis 2020 og 2021. Der kan søges til diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger inden for kystbeskyttelse i områder, hvor risikoen i forbindelse med kysterosion er størst.

Kommuner og digelag skal også selv bidrage, men der kan søges om finansiering af op til 80 pct. af anlægsomkostningerne.

Puljerne skal understøtte langsigtede kommunale helhedsløsninger, gerne på tværs af kommunegrænser og med deltagelse af flere kommuner.


Fakta om puljen:

Hvem kan ansøge?

Kommuner eller digelag. Enkeltpersoner kan ikke ansøge.

Hvad kan der ansøges om støtte til?

Etablering eller forstærkning af diger i Vadehavsområdet.

Kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016:

Læs mere i Kystananalysen

 

Krav til projekter

Man kan ikke ansøge om støtte til projekter, der er afsluttede på ansøgningstidspunktet. Der kan dog godt ansøges om støtte til projekter, som allerede er igangsat.

Særligt om diger og oversvømmelse

Der kan udelukkende udbetales midler fra puljen til støtte for diger ved Vadehavet.
Her vil der ske en prioritering af ansøgninger, der:
- forbedrer sikkerhedsniveauet på diger med konstruktionsmæssige mangler og
- diger, hvor det dokumenterede sikkerhedsniveau i dag ligger under halvtreds år. Det vil sige, at diget ikke vil kunne modstå en højvandshændelse med en returperiode på 50 år.

Særligt om projekter, der beskytter mod kysterosion

Der kan udelukkende opnås støtte til kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen for erosion er størst. Her vil projekter, der involverer flere ejendomme eller flere kommuner, blive prioriteret.

Hvordan kan der ansøges?

Der ansøges elektronisk via Virk.dk

Ansøgningsfrister

Ansøgningsrunden i 2020 har ansøgningsfrist den 1. november, mens ansøgningsfristen for 2021-puljen forventes at blive 1. oktober 2021.

Læs mere i den gældende bekendtgørelse:

Læs bekendtgørelse nr. 982 af 24. juni 2020 om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, herunder om alle vilkår for ansøgning om tilskud 

Kontaktperson

Runa Stæhr, Obfuscated Email