Nu går sandfodringen ved udsatte strækninger langs Vestkysten i gang

Publiceret 28-08-2020

Der er nu givet tilladelse til, at Kystdirektoratet kan begynde sandfodringen på udsatte strækninger langs den jyske vestkyst. Hvis vejret tillader det, går arbejdet i gang allerede i denne weekend ved Agger.

Sandfodring ved den jyske vestkyst. Foto Kystdirektoratet

Det er et spektakulært syn, når Kystdirektoratet sikrer udsatte kyststrækninger med sandfodring, og i år er ingen undtagelse. Der er nu givet tilladelse til, at arbejdet kan gå i gang, og strækningen ved Agger står først for.

”I Kystdirektoratet er vi meget tilfredse med, at vi nu kan gå i gang med sandfodring på de strækninger, der er allermest udsat, og hvor store værdier står på spil, inden stormsæsonen sætter ind”, siger områdechef Niels Kristian Kvistgaard fra Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet starter sandfodringen på tre udsatte strækninger ved Agger, Vejlby Klit og Årgab syd for Hvide Sande. De tre strækninger ligger i aftalen om kystbeskyttelse på den centrale del af Vestkysten, som er den største af i de alt fire fællesaftaler som Kystdirektoratet har indgået med de berørte kommuner langs Vestkysten.

Yderligere oplysninger:

Områdechef i Kystdirektoratet, Niels Kristian Kvistgaard, 91 35 74 38, Obfuscated Email

Pressemedarbejder i Naturstyrelsen/Kystdirektoratet, Christian Lietzen, 24 95 36 49, Obfuscated Email

Fakta om Fællesaftalerne

  • Med Finansloven 2019 er der afsat 184,6 mio. kroner årligt i fem år til statslig medfinansiering af kystbeskyttelse på de fire fællesaftalestrækninger Lodbjerg-Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen for perioden 2020 til 2024.
  • Statslige kystbeskyttelsesforanstaltninger, som kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, skal også vurderes efter miljøvurderingsloven.
  • Kystdirektoratet (KDI) og Miljøstyrelsen (MST) er VVM-myndighed på henholdsvis vand og land.
  • Da staten er bygherre, skal KDI endvidere behandle ansøgning om og meddele anlægstilladelse til den konkrete kystbeskyttelsesindsats.
  • Læs mere om fællesaftalerne: https://kyst.dk/projekter/faellesaftaler/