Satellitdata kan understøtte klimatilpasning

Publiceret 27-01-2020

Kystdirektoratet vil bruge satellitdata fra en ny service, hvor et dansk konsortium skal bearbejde satellitdata fra det europæiske rumagentur.

Carlo Sass Sørensen, der er specialkonsulent i Kystdirektoratet, afleverede i 2017 en ph.d,, hvor han anvendte bearbejdede satellitdata til at dokumentere en markant landsænkning i den sydlige del af Thyborøn.

Data fra radarsatellitten Sentinel-1 kan blive et nyt stærkt kort i klimatilpasningen.

Et nyt konsortium med landinspektørerne Geopartner, ingeniørvirksomheden Geo og DTU Space får nu mulighed for at bearbejde data om landbevægelser fra radar-satellitten Sententiel-1 til brug for blandt andet Kystdirektoratet. Det sker med støtte fra det Europæiske Rumagentur (ESA).
Radarsatellitten kan monitorere landbevægelser, og når registreringen af landbevægelserne omregnes og kombineres med digitale undergrundskort, tydeliggøres en lang række årsagssammenhænge, der kan indgå i udarbejdelsen af værktøjer til planlægning på tværs af sektorer i for eksempel infrastrukturprojekter og klimatilpasning. Brugen af satellitdata i denne sammenhæng tager udgangspunkt i en erhvervs-ph.d. fra Kystdirektoratets specialkonsulent Carlo Sass Sørensen i 2017.

”I Kystdirektoratet glæder vi os til at følge projektet og vurderer, at det kan blive af væsentlig værdi i arbejdet med både oversvømmelsesdirektivet og den statslige kortlægning af risikoen i forhold til oversvømmelse og erosion,” siger områdechef Ane Høiberg Nielsen fra Kystdirektoratet.

Den ESA-støttede aktivitet løber frem til 2022 og har desuden forsknings- og videnscenteret,Klimatorium, som strategisk partner.

Læs mere på Geopartners hjemmeside