Ændring af bekendtgørelse om krav til ansøgninger om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Publiceret 27-04-2020

Fra den 30. april 2020 er der ikke længere krav om, at der skal anvendes et bestemt ansøgningsskema, når der ansøges om tilladelse til foranstaltninger til kystbeskyttelse.

Det betyder, at det er den enkelte kommune, der fastsætter, hvilke oplysninger en ansøger skal tilvejebringe, for at en kystbeskyttelsessag kan behandles efter både kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Ansøgninger skal som udgangspunkt fortsat indsendes digitalt til kommunen. Baggrunden for ændringen er et ønske fra Kommunernes Landsforening.

Bekendtgørelsen bliver offentliggjort på www.retsinfo.dk

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet