Ny analyse: Kystbeskyttelsen bliver mere effektiv, når naturen hjælper til

Kystdirektoratet har gennem EU-projektet Building with Nature analyseret effekten af sandfodring ved Skodbjerge på den jyske vestkyst.

Resultatet viser, at naturens egne dynamikker kan forstærke sandfodringens kystbeskyttende effekt.

Hvis de naturlige dynamikker og sandets bevægelser på kysten tænkes ind i sandfodringen, er det muligt at forlænge og forstærke effekten af kystbeskyttelse. Det viser en ny analyse, som Kystdirektoratet har udført i EU-projektet Building with Nature. Ved at analysere data fra sandfodringer igennem en årrække og ved at se på, hvordan sandet arbejder sammen med de naturlige dynamikker, er der skabt en bedre forståelse af effekterne ved revlefodring.  Det er blandt andet vigtigt, at sandet bliver lagt det rigtige sted og at mængden af sand passer til de naturlige forhold.

- Med datastudierne fra den ny analyse har vi fået vigtig, dokumenteret viden om, hvordan fodringssandet opfører sig i praksis, efter det er lagt ud på revlen. Det sætter os i stand til at vise, at fodringer er et effektivt værktøj til at gøre kysten mere robust på den lange bane og på den måde skabe en reel større sikkerhed for færre midler, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

Formålet med analysen og Building with Nature er at dokumentere og sætte fokus på, hvordan man mest effektivt kan beskytte kysten mod erosion.

- En anden vigtig lære af analysen er viden om, hvordan fodringer kan gribes an, så vi, populært sagt, får mest sikkerhed for pengene. Analysen viser tydeligt, at beskyttelsen i baglandet ikke alene afhænger af hvilken mængde sand, der fodres med, men at det også har stor betydning, hvor fodringssandet anbringes. Med den viden kan vi gøre kystbeskyttelsen mere omkostningseffektiv og sikre, at vi udnytter det naturlige kredsløb i området til at optimere kystbeskyttelsen, siger Ane Høiberg Nielsen.

Konkret er der i analysen taget udgangspunkt i sandfodringer ved Skodbjerge fra 2010 og 2011. Gennem de følgende år er der foretaget adskillige opmålinger på kysten, som viser, hvordan det udlagte sand virker på kysten, og hvordan det flytter sig med det naturlige kredsløb.

Building with Nature-projektet har deltagelse af Holland, Belgien, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien (Skotland). Hvert af de deltagende EU-lande udfører tilsvarende analyser af testområder i deres respektive lande, og resultaterne af alle analyserne bliver til sidst samlet i en vidensbank, som vil blive gjort tilgængelig for alle.

Resultaterne vil kunne indgå som del af kommunernes videns grundlag, når de står overfor at skulle beskytte kysten mod oversvømmelse eller erosion. Vidensbanken vil være opbygget ved udgangen af 2019. Her vil kommuner og andre myndigheder kunne hente data til anvendelse i arbejdet med kystbeskyttelse.

Se analysen Shoreface Nourishment Effects (på engelsk) og mere om Building with Nature.