Kysten er stormklar: Knap to mio. kubikmeter sand er pumpet ind

Publiceret 22-10-2018

Store mængder sand er over sommeren pumpet ind på den jyske vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab. I alt har Kystdirektoratet pumpet knap to mio. m³ sand ind på kysten. Det svarer til lasten på næsten 100.000 lastbiler. Sandet skal beskytte kysten ved efterårets og vinterens storme.

Ved Houvig sendte skibene en del af sandet ind under land med rainbow-metoden, hvor sandet pumpes ud over stævnen på skibet.

På fem strækninger mellem Lodbjerg og Nymindegab er kysten nu klar til at tage kampen op mod efterårets og vinterens storme. Store skibe har i løbet af sommeren sejlet i pendulfart mellem kysten og Nordsøen og pumpet knap to mio. kubikmeter sand ind på kysten.

- Mange steder nedbrydes den jyske vestkyst af havets bølger og rykker længere og længere ind i landet. Når vi kystbeskytter, forhindrer vi, at det sker. Vi kom rigtigt godt fra start og havde en formidabel sommer, hvor vejret var med os. Til gengæld har det drillet lidt med at blive helt færdig ved Houvig, fordi vi fik en del vestenvind. Nu er den sidste last dog lagt ud, og opgaven er i mål for i år, siger projektleder Michael Rasmussen.

I foråret lagde entreprenøren den første rørledning ud nord for Agger, hvor sandfodringen begyndte med at et skib pumpede sand igennem røret og helt ind på stranden. Herefter fortsatte arbejdet på lignende vis to steder på Harboøre Tange, mens det ved Søndervig og Houvig blev udført med en anden metode.

- Ved Søndervig og Houvig har vi valgt at få sandet lagt ud i vandet meget tæt på land, så revlen opbygges. Det sker ved, at skibet sejler så tæt ind under land som muligt og deles i to, så sandet falder ud på havbunden. Skibene har også anvendt den spektakulære rainbow-metode, hvor de pumper sandet ud over stævnen, for at få det tæt nok på land, siger Michael Rasmussen.

På strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab har de lokale kommuner indgået aftale med staten om kystbeskyttelse gennem Fællesaftalen. Sandet til fodringerne hentes på særlige områder i Nordsøen, hvor skibene suger sandet op fra havbunden.

Du kan læse mere om Fællesaftalen mellem Lodbjerg og Nymindegab og om dette års sandfodring eller om hvordan sandfodring fungerer.

Fakta:
Sand kan lægges ud som kystbeskyttelse med tre forskellige metoder:

  • Med rørledning, hvor sandet pumpes helt op på stranden
  • Med skib, som deler sig i to og lægger lasten ud på revlen inden for seks meters vanddybde
  • Med skib, som pumper sandet ud foran stævnen i en stor bue, så sandet lægger sig på havbunden inden for seks meters vanddybde

Der er i alt pumpet disse mængder sand ind:

Agger nord for høfde 95: 320.000 m³ på stranden          
Harboøre Tange mellem høfde 50-53:       213.000 m³ på stranden
Harboøre Tange mellem høfde 34-43:         510.000 m³ på stranden
Søndervig: 356.000 m³ kystnært
Houvig: 440.000 m³ kystnært

 

Yderligere information:

Michael Rasmussen

Projektleder
Kystdirektoratet