Kystdirektoratet vil undersøge gravearbejde ved Kongeåen

Publiceret 22-02-2018

Der er blevet gravet i den gamle Vadehavskanal ved Kongeåens udløb uden de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet.

Området omkring Vilslev, hvor Kongeåen munder ud i Vadehavet, har udfordringer med oversvømmelser. Kystdirektoratet kan nu konstatere, at der er udført gravearbejder i kanalen uden foregående tilladelser.

"Vi har modtaget en anmeldelse fra Esbjerg Kommune, og vi undersøger, hvad der skal være de videre skridt i sagen. Vi er klar over, at der er udfordringer med oversvømmede marker i området, og vi er i dialog med kommunen. Men vi vil opfordre til, at der søges om tilladelse til gravningen,"  siger Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef i Kystdirektoratet. "En sådan ansøgning vil vi som udgangspunkt se positivt på."

Kystdirektoratet er allerede i dialog med Esbjerg Kommune, der er ved at se på mulige løsninger på oversvømmelsesproblematikkerne.

Kystdirektoratet er myndighed for så vidt angår tilladelser til at gennemføre uddybning eller gravning på søterritoriet.

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet