Hent og vis vandløbsdata

Her på siden er der link til at downloade Kystdirektoratets vandløbsdata, der er vist i webGIS. Ligeledes findes links til at vise data i egne GIS-systemer.

Data må anvendes med kildehenvisning.

Links til at udstille data

Oversvømmelsesfaren

20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_Vandlob/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

20 års hændelsen i 40 cm grid

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_20aars_40cm/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

100 års hændelsen i 40 cm grid

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_100aars_40cm/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

1000 års hændelsen i 40 cm grid

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_1000aars_40cm/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Skaden ved oversvømmelse

Skaden ved oversvømmelse for 20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Vandlobs_Skade/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 



Links til at hente data

Oversvømmelsesfaren

20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid.

20 års hændelsen i 40 cm grid.

100 års hændelsen i 40 cm grid.

1000 års hændelsen i 40 cm grid. 

Er man kun interesseret i data for en enkel eller nogle få kommuner, kan data i 40 cm grid hentes for de enkelte kommuner her

Skaden ved oversvømmelse

Skade ved 20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid.