Manual for marine vandstandsmålere

Manualen er et konkret redskab til ejere og/eller driftsansvarlige for private og offentlige marine vandstandsmålere, der uanset formål gerne vil bidrage til det samlede nationale datagrundlag. Manualen beskriver behovet for kvalitetssikrede marine vandstandsmålinger og forudsætninger samt anbefalinger til infrastrukturen for marin vandstandsmåling. Dette sættes i relation til forskellige formål og forretningsområder.


I rapporten vil du kunne finde information om blandt andet:

  • Forskellige typer af vandstandsmålere
  • Etablering, placering og overvågning
  • Niveausikring 
  • Fejlkilder
  • Forudsætninger
Udgivet af Kystdirektoratet 2018. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

I 2017 blev antallet og infrastrukturen af de marine vandstandsmålere og deres geografiske placering kortlagt.
Manual for marine vandstandsmålere