Havvand på land (opdateres ikke)

Værktøjet "Havvand på land" kan blandt andet vise på et kort, om et givent sted bliver oversvømmet ved en given havniveau nu og i fremtiden. 

Klik på kortet og gå til "Havvand på land" og vælg forskellige scenarier under Kortindhold. 

"Havvand på land" ligger på hjemmesiden "Klimatilpasning". 

Arbejdet med hjemmesiden er forankret i Miljøstyrelsen og sker i et tværgående samarbejde med en række ministerier, Kystdirektoratet og andre styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.