April 2022: Modul 3 - Dynamisk Planlægning


Kurset afholdes: 21. - 22. april og 28. - 29. april 2022

Indhold

Introduktion til dynamisk planlægning som procesredskab i arbejdet med klimatilpasning og styring af risikoen for oversvømmelser i kommunerne. Effektiv kommunal planlægning i en klimausikker fremtid er en udfordring.

  • Modul 3 giver dig indflyvningen til en proces, som ikke i sig selv giver svarerne, men sikrer et forløb, hvor der skabes klarhed over målene og hvor tiltagene bliver gennemtænkt og sat i relation til hinanden.
  • Med eksempler og øvelser får du indblik i processens trin fra indledende forventningsafstemning til den konkrete handleplan.
  • På kursets sidste dag får du en smagsprøve på den ”praktiske” proces gennem et involverende spil, der zoomer ind på dilemmaer og konsekvenser af til- og fravalg undervejs.

Tilmeld dig her