November 2021: Modul 2 - Kystbeskyttelse med naturen som medspiller (Building with Nature)

Hold 1: 4. til 5. november
Hold 2: 11. til 12. november
Hold 3: 18. til 19. november

Indhold

Præsentation af et sæt nye guidelines til at arbejde med kystbeskyttelse, der har naturen som medspiller.

Der vil være fokus på:

  • Afvejning af hensyn i kystbeskyttelsesloven
  • Afkodning af kystens dynamik
  • Målsætning og målopfyldelse
  • Helhedsorienteret tænkning i kystbeskyttelse og klimatilpasning
  • Design af kystbeskyttelse med merværdi til lokale forhold
  • Samspil med øvrig lovgivning og forvaltning i kystzonen

Gennem cases og eksempler får du inspiration til at implementere tankegangen i praksis.

Vælg dato og tilmeld dig Modul 2 her.

 

Januar 2022: Modul 3 - Dynamisk Planlægning

Hold 1: 6. til 7. januar 2022
Hold 2: 13. til 14. januar 2022
Hold 3: 20. til 21. januar 2022

Indhold

Introduktion til dynamisk planlægning som procesredskab i arbejdet med klimatilpasning og styring af risikoen for oversvømmelser i kommunerne. Effektiv kommunal planlægning i en klimausikker fremtid er en udfordring.

  • Modul 2 giver dig indflyvningen til en proces, som ikke i sig selv giver svarerne, men sikrer et forløb, hvor der skabes klarhed over målene og hvor tiltagene bliver gennemtænkt og sat i relation til hinanden.
  • Med eksempler og øvelser får du indblik i processens trin fra indledende forventningsafstemning til den konkrete handleplan.
  • På kursets sidste dag får du en smagsprøve på den ”praktiske” proces gennem et involverende spil, der zoomer ind på dilemmaer og konsekvenser af til- og fravalg undervejs.

Vælg dato og tilmeld dig Modul 3 her.